• ประกาศหยุดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 >> คลิ๊ก
  • เข้าสู่ระบบมอบตัวออนไลน์ >> คลิ๊ก
  • คู่มือการกรอกข้อมูล ระบบมอบตัวออนไลน์ 2564 >> คลิ๊ก
  • สมัครเรียนออนไลน์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) >> คลิ๊ก
  • สมัครเรียนออนไลน์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) >> คลิ๊ก

COPYRIGHT@2018 | By Admin PPTC DESIGN

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 306/1 ถ.ราษฏรดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000