เอกสารดาวน์โหลด :

 

โครงการนักเรียน นักศึกษา

 

-------------------------------------

 

 

 

สาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับ ปวช./ปวส. ภาคปกติ:

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

  • แผนกวิชาช่างยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

-----------------------------------

ประเภทวิชาพาณิชกรรม

  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

 

ประเภทวิชาคหกรรม

  • แผนกวิชาคหกรรม
  • แผนกวิชาเสริมสวย

----------------------------------

ประเภทวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

  • แผนกวิชาการท่องเที่ยว

 

 

COPYRIGHT@2018 | By Admin PPTC DESIGN

วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี 306/1 ถ.ราษฏรดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000